Digitalna štampa

Home Digitalna štampa


Digitalna štampa se uglavnom koristi za štampanje manjih i srednjih formata, kao i ograničenih tiraža. Digitalnu štampu karakteriše visok kvalitet otiska kao i kratak rok isporuke. Digitalna štampa se najčešće koristi za štampanje u boji, a neki od proizvoda digitalne štampe koji se najčešće koriste su:

Vizit karte, Flajeri, Plakati, Cjenovnici, Brošure, Katalozi, Jelovnici, Kalendari, Koverte, Pozivnice, Čestitke, Prospekti, Diplome, ID kartice, Ulaznice, Blokovka roba ...